Kategori - Företagslån

En enskild firma kan precis som vilket annat företag behöva ta ett företagslån. Anledningar till att företaget behöver ett lån kan variera, likaså förutsättningarna för att få lånet. Varför man behöver lånet kan variera, behovet kan uppstå när man är nystartad och behöver kapital. Det kan också vara när man är väletablerad och behöver lånet […] Läs mer »


Företag kan ibland vara i behov av att teckna ett företagslån av olika anledningar. Det kan vara för att täcka tillfällig brist på kapital men även för inköp av material, utrustning eller lokal. Behovet uppstår inte bara hos nystartade företag utan det kan röra sig om etablerade företag. Idag finns det större chanser för även […] Läs mer »


Om du driver ett företag ska du inte behöva hållas tillbaka när du har möjlighet till både utveckling och lönsamhet i företaget. Ett företagslån kan ge ditt företag den möjlighet den behöver för att kunna expandera. Marknaden med företagslån är bred och det ställs olika krav på ditt företaget. Kom ihåg att alltid läsa igenom […] Läs mer »


Ett aktiebolag kan behöva ansöka om ett företagslån av många olika anledningar. En vanlig anledning är att aktiebolaget befinner sig i en expansiv fas och behöver kapital för att göra investeringar. Det kan även vara för man genomgår en ekonomisk svacka och tillfälligt behöver stärka upp ekonomin. Oavsett varför man behöver ett företagslån så finns […] Läs mer »


Företagslån har sina fördelar men det finns andra alternativ, ett sådant alternativ är företagskredit. Principen är ungefär densamma, och företagskredit har samma grundprincip som ett företagslån. Företagskredit handlar precis som ett företagslån om att kunna ha tillgång till kapital när behov finns men det finns ett likviditetsproblem. Till skillnad mot ett lån ligger krediten vilande […] Läs mer »


Ett nystartat företag kan ha stora svårigheter att få lån samtidigt som behovet av ett lån är stort. Det kan låta som en omöjlig ekvation men det går att hitta lösningar. Ett sätt att få det behövliga lånet är en personlig borgen. Samtidigt ställer det krav på dig att inte försätta din borgenär i ett […] Läs mer »


Factoring har blivit allt mer vanligt och antalet factoringtjänster ökar. Factoring är kort förklarat en möjlighet för företag att sälja eller belåna sina fakturor. Det är många företag som har möjlighet att använda sig av en factoringtjänst och på så sätt få tillgång till snabb likviditet. Många företag som använder sig av tjänsten är små […] Läs mer »


Det finns nog få företag som inte någon gång står inför ett behov av att tillfälligt stärka upp sitt kapital. Idag finns det många olika val för en företagare att hitta en finansiering när det råder likviditetsproblem eller man behöver göra en investering. En form som är värd att överväga är checkkredit. Checkkredit kan vara […] Läs mer »


Nystartade företag kan många gånger behöva ett företagslån för att komma igång, oavsett företagsform. Det kan vara att lånet ska täcka inköp av material och utrustning som behövs. Eller helt enkelt behov av kapital för att täcka alla kostnader innan de första fakturorna betalas. När det kommer till nystartade företag så kan det vara mycket […] Läs mer »


Ett nystartat företag behöver ofta någon form av lån för att kunna starta upp. Ett nytt eget företag står ofta inför att köpa in material, utrustning och för en del även införskaffa en lokal. För att klara av att detta finns det, för många företag en möjlighet att ansöka om starta eget lån. Större banker […] Läs mer »